Satış ve Pazarlama Direktörü Metin Bengisu; "Sepiciler olarak uzun yıllardır dünya çapında düzenlenen çeşitli uluslararası fuarlara katılıyoruz. Geçtiğimiz yıl, özellikle 2020'nin 1. çeyreğinden sonra hepimiz Covid-19'un ciddi olumsuz etkilerini yaşamaya başladık. Taleplerdeki dalgalanmalar, sürmekte olan iş hacmindeki keskin düşüş ve artışlara rağmen pandemi döneminde de işimizi devam ettirdik. Alınan global tedbirler çerçevesinde iptal olan fuarlar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturamadık. 

Bu noktada, diğer bir deyişle yeni normalde sanal fuarlar oyunun kurallarını değiştirdi. Deri pazarının önde gelen fuarlarından APLF'nin 3 sanal fuarına katıldık. Bu hem müşterilerimiz hem de bizim için yeni bir deneyim oldu. Neyseki salgının olumsuz etkileri azalmaya başladı ve artık seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş ortadan kalkıyor ancak her sektörde olduğu gibi dijital dönüşüm, sektörümüzde de kendini göstermeye başladı. Yeni şartlara ayak uydurmak için biz de tabakhanemizin içinde ürünlerimizi en detaylı şekilde sergileyebileceğimiz, fuar etkinliklerine benzer atmosfer ve fiziki şartlar yaratarak yepyeni bir showroom yatırımı yaptık. 

Tüm bunlara rağmen derinin dokunarak ve hissederek tanıtılması gerektiğini düşünerek yüz yüze fuarların devam edeceğine inanıyoruz.


Sales & Marketing Director Metin Bengisu; "Since long years, we as Sepiciler are keep participating to various international fairs taking place worldwide. Last year, especially after the 1st  quarter of 2020, we all started to experience significant negative impact of Covid-19. Fluctuations on the demands, sharp ups and downs on the ongoing business volumes, we tried to survive and our business continued during the pandemic period. Given to the fact of taken global measures by means of either cancellations on fair organizations with limited travel opportunities we couldn’t exhibit our products which appeal to the fashion industry.

At this point, in other words during new normalizations virtual fairs roled as game changers. We attended to 3 virtual fairs of APLF, one of the leading fairs of leather market. This was a new experience both to the customers and ourselves. Hopefully negative impacts of the pandemic started to diminish and travel restrictions are lifted from now on however like in every sector digital transformation started to show up in our industry as well. In order to keep up with this, we are adopting ourselves to these new conditions while investing a brand new fair room inside of our tannery where we can display our products in the most detailed way creating similar atmosphere and physical conditions reminding known fair events… But we still believe and think that face-to-face fairs will continue as leather is still needed to be negotiated and introduced by touching and feeling."