top of page

Siemens Türkİye İle hayata geçİrdİğİmİz Enerjİ Verİmlİlİğİ Projesİnİ duyurmaktan gurur duyuyoruz
Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, sıfır atık ve çevreye verdiğimiz önemi her alanda kanıtlamış bir firma olarak; Siemens Türkiye ile hayata geçirdiğimiz Enerji Verimliliği Projesini sizlere duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Sepici, daha temiz bir dünya elde etmek için 2021'de küresel bir liderle güçlerini birleştiren ilk tabakhanedir. Bu proje kapsamında karbon salınımımızı yıllık 894 ton azaltırken, Enerji İzleme Sistemi ile tesisimizdeki elektrik, su ve buhar tüketimimizi anlık olarak izleyebileceğiz.

Comments


bottom of page