top of page

HAKKIMIZDA

D18A7032.jpg
4.png

BİZ KİMİZ?

Sepiciler, 91 yıllık geçmişiyle Türkiye deri sanayinin, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı ve doğaya saygılı üretim yapan global markası oldu. “Sepici” sözcüğü, “tabaklama işiyle uğraşan kimse” anlamına gelir. Hikayemiz, kurucumuz Ahmet Mehmet Sepici’nin (1907-1981) 1930 yılında kendi şirketini kurmasıyla başladı. Şapka üretimi için keçi derisi tabaklayarak çalışma hayatına başlayan Mehmet Sepici, 1953 yılında Yeşildere’de yeni yerine taşındı. Türkiye’de o yıllarda bir deri organize sanayi olmamasından dolayı görülmemiş bir atılım yapılarak, kendi özel modern arıtma tesisi ile 1974 yılında Sepiciler Çaybaşı Deri fabrikasının Torbalı’da temelleri atıldı. Günümüzde kösele, vidala ve vejetal olmak üzere 3 ayrı fabrikadan oluşan bu tesis günden güne artan ihracat hacmi ve global markaların tercihi pozisyonunda, üçüncü kuşak tarafından işletilmektedir.

Günümüzde, Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı, doğaya ve doğal kaynaklara saygılı çevre yönetim organizasyonu sürdürmeyi, ekonomik gelişime katkıda bulunmayı ve uluslararası pazarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlamaktadır. Üç farklı sektörde ticari hayatına devam eden Sepiciler, bağlı olduğu ilkeleri ve vizyoner bakış açısı ile yatırımlarına devam ederken her zaman ülke teknolojisine ve ekonomisine katma değer sağlamayı hedefler.

VİZYON VE
İLKELERİMİZ

Sepiciler, doğaya ve doğal kaynaklara saygıyla büyüyen, ilkeli, öncü, ülkesine değer katan bir dünya markası olma vizyonuyla hareket eder.

İLKELERİMİZ

degerlerimiz_sorumlu.png

Sorumlu

Ulusal ve uluslararası yasalara saygı duyar, ticari ilişkilerimizi sorumluluk bilinci ile yönetiriz. İnsan haklarına saygılı, güvenli bir çalışma ortamı yaratır, çevre ve doğaya karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, temiz teknolojiler ve çevre dostu yatırımlara ara vermeden devam ederiz.

degerlerimiz_gelisimodakli.png

Gelişim Odaklı & Yenilikçi

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimser ve bu amaçlara bağlı hedeflerin gerçekleşmesi adına iş yapış şekillerimizi geliştirir, dönüştürürüz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, yenliğe ayak uydurur, Araştırma ve Geliştirmeye yatırım yaparız.

degerlerimiz_guvenilir.png

Güvenilir

Paydaşlar, tedarikçiler, müşteriler ve kamu kuruluşları, şirket içi çalışanlarımız ile kişisel veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamaz, iş etiği kuralları çerçevesinde karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

degerlerimiz_adil.png

Doğruluk ve Dürüstlük

Paydaşlarımıza adalet, hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük çerçevesinde yaklaşır, kişilere dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel eğilim, sosyoekonomik, sosyokültürel, fiziksel ve zihinsel yeterlilik konularında fark gözetmeksizin eşit muamele yaparız.

degerlerimiz_seffaf.png

Şeffaflık

Olumlu, uyumlu ve şeffaf iş yapış şekilleri ile hareket eder, güvenilir ilişkilerin devamlılığını sağlar, hesap verebilir olmayı hedefleriz.

325822524-degerlerimiz_png_etik.png

Etik

Haksız rekabet, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele eder, iş yapış usullerimizin merkezine küresel boyutta etik ve ahlaki değerleri koyarız.

KİLOMETRE

TAŞLARI

timeline

2014
UKEB OKULLARI

2016
SEPİCİ BROS

Eğitim sektöründe uzman ortaklıklar ile Ukeb okulları kuruldu.

Amerika pazarında büyüme hedefiyle kuruldu.

1930
SEPİCİLER

SEPİCİLER İzmir’in Basmane semtinde kuruldu.

1953
YEŞİLDERE

Üretim hacminin artmasıyla fabrika Yeşildere’ye taşındı.

Torbalı tesislerinin temelleri atıldı. Vejetal, vidala ve kösele olmak üzere üç ayrı fabrikadan oluşan bugünkü tesisimiz kuruldu.

1974
SEPİCİLER ÇAYBAŞI

2005
KAYA TABAN

Ayakkabı yan sanayine giriş yapıldı.

2015
KÜÇÜK KULÜP ANAOKULLARI

İzmir’de 4 anaokulu ile eğitim faaliyetine başlandı.

2017
ALLIANZ DERİ

Alt işlenti üretim hattı Bursa Deri İhtisas OSB içerisine taşınarak Allianz A.Ş. kuruldu.

2018
SEPİCİ ENERJİ

Tarıma elverişsiz arazilerimize, bir yenilenebilir enerji kaynağı olan 6mw lık güneş enerjisi santrali kuruldu.

2019
HAND&LEATHER CRAFT

Kesilmiş kemer, panel deri ve benzeri ürünlerle dünyada e-ticaret sitelerine satış yapmak amacıyla kuruldu.

bottom of page