top of page

İNSAN KAYNAKLARI

Sepici Grup olarak toplumsal gelişimin ve ekonomik kalkınmanın yolunun daha mutlu çalışanlar ve daha mutlu iş yerlerinden geçtiğine inanıyoruz. İnsanı merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz yaşam boyu gelişim, dayanışma, çağdaşlık ve eşitlik değerlerinin üzerine inşa ettiğimiz yenilikçi bir insan kaynakları perspektifiyle hareket ediyoruz. Sürekliliği olan kapsayıcı bir ortam yaratıyor ve farklı arka planlardan insanları aramıza davet ediyoruz. Özgürlük yeniliği destekler inancıyla, güçlenmenin yüksek performans, kişisel tatmin ve eğlenceye katkı sağladığına inanıyoruz. Çalışanlarımızı kendi yargılarını kullanmaları, müşterilerimiz için en iyisini yapmaları ve enerjilerini en iyi şekilde kullanmaları konusunda teşvik ediyoruz. Sepici Holding’i de her geçen gün daha büyük başarılara imza atan kocaman bir aile yapan, Sepici'nin gülümseyen yüzleridir.

sepici_web_ik_banner_1920-1080.jpg

İK UYGULAMALARIMIZ

ÜCRET
YÖNETİMİ

Çalışanların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücret ve yan hakların yönetiminde; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler olarak dikkate alınmakta, ücretlendirmede, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilmemekte ayrımcılık yapılmamaktadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans sistemi yaklaşımımız sadece performansı ölçmeyi değil, diyaloğu ve gelişimi sürekli kılmayı hedefler. Performans Yönetimi Sistemi ile performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesi amaçlanır.

Performans değerlendirmesinde temel kriterler iş hedefleridir. Topluluk için belirlenen hedefler; grup, kuruluş, bölüm ve birey düzeyine indirgenir. Kişilere indirgenen iş hedeflerinin gerçekleşmesi dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılır. Sürekli gelişim odağı ile, hedeflerimizden en az bir tanesini kişisel gelişim hedefi olarak belirliyoruz. Performans sistemimizin değerlendirme skalasına eklediğimiz davranış kriteriyle ne yapıldığı kadar nasıl yapıldığını da değerlendiriyoruz.

EĞİTİM VE
GELİŞİM

Eğitim sistemimiz vizyon & misyon, değerlerimiz ve stratejimiz doğrultusunda Grup Şirketlerinin Öğrenen Organizasyon olma özelliğini taşıyabilmesi, çalışanların farkındalık, verimlilik ve motivasyonlarının arttırılması ve üstün performans düzeyine ulaşmalarını temin etmek anlayışı ile yapılandırılmıştır.

Eğitim faaliyetlerimiz çalışanların kişisel bilgi, beceri, kurumsal etkinlik ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi ve çalışanlarımız arasında tutum ortaklığı oluşturmayı hedeflemektedir. Çalışanlarımıza adaptasyon sürelerini kısa sürede ve verimli şekilde tamamlayabilmeleri için tanıtım, sistem ve süreç eğitimleri ile desteklenen oryantasyon programı uygulanmaktadır.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Şirketlerimizin genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini; karar alma süreçlerinde tam ve etkin bir biçimde yer almasını destekliyoruz.

bottom of page