top of page

Politikalarımız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Sepiciler Deri Sanayi Tic. A.Ş.; Tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını daima ön planda tutan, çalışanlarına ve kurumsal hafızasının gücüne değer veren bir kuruluştur.

D18A7038_edited.jpg
D18A6575.jpg

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

“İnsan ve Çevreye Saygılı” bir firma olma misyonuyla hareket eden Sepiciler Çaybaşı Deri San. ve Tic. A.Ş. iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı; temel yönetim anlayışı olarak benimsemiştir.

TOPLULUK SÖZLEŞMESİ

Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kaynakları en etkin şekilde kullanarak uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı, doğaya ve doğal kaynaklara saygılı çevre yönetim organizasyonu sürdürmeyi, ekonomik gelişime katkıda bulunmayı ve uluslararası pazarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel çapta, tüm paydaşları için güvenilirlik ve devamlılık sağlamayı hedefler, yasalara ve şirket içi düzenlemelere uyar. Buna bağlı olarak aşağıdaki davranış kurallarına ve prensiplere uyarak yol gösterici olmayı amaçlar.

D18A7032.jpg
CF079855_edited.png

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan biri olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ilkesini benimser ve bu ilkeyi iş yapış şekillerinin merkezine koyar. İşe Alım Prosedürü ve Sosyal Uygunluk Politikasında belirtmiş olduğu gibi, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten uygulamalara ilişkin faaliyetler sürdürür.

Payment Methods

SEPİCİ KADINLAR KLAVUZU

Kadinlar-Klavuzu.jpg

Bu kılavuz Sepici yöneticileri ve çalışanları için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması ve hane içi şiddetin engellenmesi için bir kaynak
olarak hazırlanmıştır. Sepici bünyesinde cinsiyete dayalı eşitsizlik ve/ veya adaletsizliğin önlenmesi, hane içi şiddet tehdidi veya olayların önlenmesi, müdahale edilmesinde bir kılavuz görevi görmesi amaçlanmıştır. Sepici Toplumsal
Cinsiyet Eşitiliği politikası hane içi şiddet
olaylarından iş yerinde haberdar olunması durumunda, yöneticilerin ve çalışanların kullanabilecekleri yöntemleri içerir.

bottom of page