top of page
shutterstock_112441793_edited.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

333.png
333.png

GENEL BAKIŞ

Sepiciler, Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimser. İş yapış şekillerini ve yatırımlarını belirlerken bu amaçların hayata geçirilmesini göz önünde bulundurur. Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında açıkladığı “Yeşil Mutabakat” birliğin 2050 yılına kadar karbon nötr olmasını hedeflemektedir. Sepiciler ülkemiz gibi ihracatının %55’ini Avrupa’ya gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda uluslararası ticaretin işleyişini değiştirecek olan hatta küresel anlamda yaratacağı etki düşünüldüğünde “yeni sanayi devrimi” olarak nitelendirilen “Yeşil Mutabakat” bizler için fazlasıyla önem arz etmektedir. Dolayısıyla yeşil mutabakatın ortaya koyduğu hedefler ile bağlantılı gelişmeleri yakından takip ediyor, payımıza düşen yükümlülükler doğrultusunda iş yapış usullerimizi değiştiriyor, dönüştürüyoruz.

 

Sepiciler olarak sürdürülebilirliği kurumsal yönetim bakış açımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, konuya bütünsel olarak aşağıdaki gibi yaklaşıyoruz;

Toplumsal sorunlara farkındalıkla yaklaşır;

Bireylere dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum, fiziksel ayrım yapmaksızın eşit davranır,

Kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine saygı duyar;

Sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyar,

Güvenli ve insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratır;

Teknoloji, araştırma ve geliştirme ve insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve çalışan sağlığı açısından ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefler,

İş modellerini ve sistemlerini sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olarak geliştirir veya dönüştürür;

Ürün kalitesi veya miktarından ödün vermeden birim veya ürün başına harcanan enerji ve diğer kaynakların azaltılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur ve projeler geliştirir,

Çevre ve doğaya olan sevgi ve saygısına istinaden temiz teknolojiler kullanır ve çevre dostu yatırımlar yapar;

Karbon nötr olmayı hedefler,

Atık sularını yönetmeliklere uygun olarak filtreler ve teknolojik gelişmeleri takip eder;

Üretim fazlalıklarını katma değere dönüştürmek için çeşitli kuruluşlarla iş birliği içinde projeler geliştirir, sıfır atık bir tesis olmayı hedefler,

Geleceğe yönelik planlar yapar ve taahhütte bulunmaktan çekinmez;

Sürdürülebilirliği hiç bitmeyen bir proje olarak görür.

Sürdürülebilir İş, Sepici Entegre Yönetim Sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olup, iş akışlarını bu sistemlere göre şekillendirmiştir.

Sürdürülebilirlik ilerleyişimiz düzenli olarak güncellenecek ve web sitemizde yayınlanacaktır.

 

Kurulduğu günden bu yana Sürdürülebilir İş’i kurum kültürü olarak benimsemiş, iş yapış şekillerinde çevresel, sosyal ve yönetimsel konularda ilklere imza atmış olan kuruluşumuz, 2021 yılından itibaren bu çalışmalarını düzenli olarak yayınlamaya başlamıştır. Sepici 2017 yılından beri, deri sektörünün uluslararası alanda lider yönetim sistemi LWG (Leather Working Group)’nin bir üyesidir. Bugün Dünya otomotiv ve tekstil sanayinin dev markalarının tedarik ettiği deriler için şart koştuğu bu yönetim sistemi ile beraber; enerji yönetimi, çevre yönetimi, kimyasal yönetimi, ham madde yönetimi, iç düzen ana başlıkları altında 2018 yılından beri denetlenmekteyiz. Türkiye deri sanayinde LWG’ye üye olan ilk firma olan kuruluşumuz, 2018 yılında Bronz sertifika, 2020 yılında ise yine Türkiye’deki tabakhaneler arasında Gold sertifika sahibi olmuş ilk tesistir. Bu anlamda sürdürebilirlik çalışmalarımız 2017 yılından beri bir düzen içinde ilerlemiştir. 2022 yılının şubat ayında ise LWG ile Spin 360 danışmanlığında, şu ana kadar deri için yapılmış en detaylı “lifecycle assestment study” çalışmalarına katılmıştır. Dünya genelinde bu çalışmalara katılan 40 tabakhaneden biridir.

Sepiciler Sürdürülebilirlik Komitesi 2020 yılında kurulmuştur ve direkt Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Komitenin ana sorumlulukları arasında çevresel, sosyal, yönetimsel alanlarda sürdürülebilirlik performansını arttırmak, strateji geliştirmek, hedefleri belirlemek, güncel gelişmeleri takip etmek vardır. Projelerin hayata geçmesini sağlamak ve çalışmaların bir düzen içinde yürütülmesini sağlamak adına iş yapış şekilleri Entegre Yönetim Sistemleri içine dahil edilmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesine Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Birim bir yöneticiden ve firmanın ana departmanlarından katılan üyelerden oluşur. Komite firmanın sürdürülebilirlik faaliyetlerini her çeyrekte düzenli olarak raporlar, sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel halinin yayınlanmasını sağlar.                      

Geçmişten Bugüne

Sepiciler, kuruluşundan bugüne, üretim süreçlerinde çevre ve doğaya saygıyı her zaman ön planda tutmuş, bu konuda projeler geliştirmiş ve yatırımlar yapmıştır.

Üretimi her zaman bir bütün olarak görmüş ve "sadece ticaretin" çok ötesinde değerlendirmiş, faaliyetlerinin her aşamasında katma değer sağlamayı ilke edinmiş ve sadece kendi uzmanlık alanımızda değil her sektörde öncü olacak başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Öne Çıkan Projeler

2001-2003 Etleme Atıklarından Yağ Eldesi:

Tübitak ve TTGV aracılığı ile yapılan bu projede, alt işlenti proseslerinde ortaya çıkan etleme atıklarının uygun işlemlerden geçirilerek katma değerli ürün haline getirilmesi hedeflendi. Bu proje için alınan flottweg makinası ile etleme atıklarından donyağı(tallow) elde edildi ve satışı gerçekleştirildi.

2011-2015 Arıtma Çamurunun Kompost Olarak Değerlendirilmesi:

Üniversite/Sanayi işbirliği kapsamında yapılan bu proje ile, arıtma tesisi çamuru belli bir oranda kurutulmuş ve üniversite tarafından oluşturulan uygun reçete ile komposta dönüştürülmüştür. Bu kompost, organik değeri yüksek, toprak iyileştirici malzeme olarak kullanılmıştır.

2014 Çevreci Krom Tabaklama Teknolojisi:

TTGV ve Üniversite ile beraber geliştirilen bu projede, klasik krom tabaklama teknolojisi yerine daha az asit ve tuz kullanarak PH değeri yüksek çevreci bir tabaklama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çevreci yöntem üretim proseslerimizde kullanılmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ

GELİŞİM VE ÖNCELİKLERİMİZ

Karbon Ayak İzimizi Azaltıyoruz

Karbon ayak izimizi azaltma hedefi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeni üretim modellerine ve teknolojiye yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Hedeflerimiz; iklim değişikliği ile mücadele, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel etkinin en aza indirilmesidir.

surdurulebilir-kalkinma-amaclari-04.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-06.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-08.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-09.png

 

Güneş Enerjisi Santrali / Göllüce-İzmir

2015 yılında tarıma elverişsiz arazilerimize 6Mw gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu. Bu santralde tesisimizde tüketilen enerjinin yaklaşık 3 katına karşılık gelen toplamda 10,1 GWh elektrik enerjisi üretilmektedir.

Logo Sepici Enerji.png

Güneş Enerjisi Santrali / Çaybaşı-İzmir

2021 yılında temelleri atılan bu proje ile beraber, tesisimizin çatılarının tamamına Güneş Enerjisi Santrali(GES) kurulacak. 2022 yılında planlanan 2,3 MW'lık bu kurulum ile, tesisimizde tüketilen elektriğin tamamını üretilebiliyor olacağız.

 

IREC Sertifikası (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası)

Sepici, 2021 yılından itibaren kullandığı tüm elektriği IREC sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından satın almaktadır. IREC Sertifikamız ile elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarımızı sıfırladık.

Enerji Verimliliği Projesi

Siemens Türkiye ortaklığı ile hayata geçirilen enerji verimliliği projesi ile tüm tesisin sıcak su, buhar ve kondens hatlarını yeni teknoloji ve sistemler ile yenilendi. Bloverlar, ,kompresörler, pompalar ve radyal fanları revize edildi, verimli hayatını tamamlamış olanlar ise yenilendi. Bu proje ile yılda elektrik tüketimi %18, doğalgaz tüketimi %40 azalırken, yıllık karbon salınımı 1145 ton azaldı. Tüm bunların yanında kurulacak ısı geri kazanım sistemimi ile kaybedilen ısının tamamı geri kazanıldı. Projede enerji verimliliği hesabına katılmayan, bakım maliyetlerinin  %25 oranında azalması, teknolojinin yenilenmesi ile beraber üretim süreçlerinin kısalması ve üretim kalitesinin artmasına kadar yansıyan son derece önemli ek faydalar da mevcut. 2022 yılında bu projenin II. etabına başlayacak ve doğalgaz tüketimlerimizi azaltmaya devam edeceğiz.

unnamed.png

Üretim Teknolojisinin Yenilenmesi ve AR-GE Çalışmaları

2021 yılında yapılan yeni makine yatırımları ile bir yandan üretim kalitesi artarken diğer yandan yeni teknolojiler sayesinde metrekare başına tüketilen kimyasal ve su tüketimi azaltılmıştır. Bununla birlikte bazı artikeller özelinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda su tüketimi ayda 60 ton azalmıştır. Yine Ar-Ge çalışmaları ile, bazı artikellerde, aynı miktarda kimyasal kullanımı kapasiteyi %60 arttırmayı başardık. 2022'de kimyasal ve su tüketimini azaltmak için yeni teknolojilere yatırım yapmaya ve AR-GE çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

Enerji İzleme Sistemi

Ölçülemeyen tüketimler kontrol edilemez. Bu ana fikir ile tesisimizde su, elektrik, buhar ve doğalgaz tüketimlerini bölüm, yer yer de işlem bazında izlemek ve kayıt altına almak için 2021 yılında “Desigo CC Upper Integration Software and Navigator Cloud-Based” enerji izleme sistemi kuruldu. 12 doğalgaz sayacı, 12 elektrik sayacı, 9 su sayacı ve 2 buhar sayacı ile bölüm bazında ve bazı durumlarda proses bazında tüketimlerimizi izleyip kayıt altına alacağız. Bu sistem ile tüm tüketimlerin izlenmesi, kayıt altına alınması ve istatistiksel analizlerin yapılması mümkün hale geldi.

Doğaya Geri Veriyoruz


Tüketicilerin bilinçlendirilmesini, inovasyon odaklı çözümler geliştirmeyi, çevresel etkimizi azaltmayı ve doğaya faydalı olmayı hedefliyoruz.

surdurulebilir-kalkinma-amaclari-08.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-09.png
karasal_yasam.png

EcoTan Bio-Circular Deri

 

Sektörün en büyük tanen üreticilerinden biri İtalyan SilvaTeam ile Dünya’nın ilk doğal gübreye dönüşebilen Bio-circular deri projesini geliştirmekten gurur duyuyoruz. Sepici’nin 91 yıllık know how’ı, Türkiye ve Dünya’nın sayılı vejetal deri üreticilerinden biri olması ile anlam kazanan bu proje ortaklığı ile, metal, aldehit ve tehlikeli maddeler içermeyen, tamamen doğal, temiz ve yepyeni bir tabaklama yöntemi geliştirildi. Bu yöntem ile Dünya’da ilk defa, sadece biyolojik olarak parçalanabilir değil, aynı zamanda hidrolizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra organik gübreye dönüşebilen bir deri ürettik. Bu derinin tüm AR-GE çalışmaları tamamlanmış olup, 2022 yılı ocak ayı içinde bitmiş ürünlerin İtalya’ya gönderilmesine başlandı. Teste tabii tutulacak derilerin sertifikalanma süreci Ocak 2022 yılı itibariyle başladı. ecotanleather.com

Bunun yanında 2021 yılında yeni FOC (free of chrome) deri kartelası oluşturuldu, bio parçalanabilir özelliği çok yüksek olan bu derinin pazarlama faaliyetlerine yılın ikinci yarısı ağırlık verildi. Toplam yurt içi satışları içerisinde, miktarsal bazda %14 oranında kendine yer edindi. Doğa dostu inovatif ürünlerimizin pazarlama faaliyetleri ihracatı da kapsayarak 2022 yılında artarak devam edecek. 

ECOTAN_LOGO-01.png

Doğaya Geri Veriyoruz

 

Geleceğimizin doğamızı korumaya bağlı olduğunu biliyoruz. Ormanlaşma, küresel iklim krizinin en büyük sebeplerinden biri olan karbon salınımının azaltılmasında en etkin yöntemlerden birinin olmasının yanı sıra doğanın dengesini bulmasına etken en kuvvetli mücadele aracıdır. Bu bilinçle ülkemizin dört bir yanında ağaç dikmek için vakıflarla iş birliği yapıyoruz. 2005 yılından itibaren her yıl 1.000 ağaç diktik. Bugüne kadar dikilen 15.000 ağacımıza ek olarak 2030 yılına kadar 10.000 adet daha dikerek toplamda 25.000 adet ağacımız olmasını hedefliyoruz. Karasal yaşamın geleceğini koruma altına almak amacıyla 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İz Doğa aracılığı ile bölgemizin ekosistemine uyumlu 1000 adet kızılçam fidanı dikerek karbon salınımının azaltılmasına yıllık 412 ton katkıda bulunduk.

Deri Doğa Dostudur

Deriyi anlatmak ve tanıtmak adına Leather Naturally platformunun bir üyesi olmaktan mutluyuz. Tarihin en eski çağlarından beri çok çeşitli alanlarda insanın vazgeçilmezi olan deri sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir, çok yönlü, tamir edilebilir, uzun ömürlü ve doğal bir yan üründür. Bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, derinin faydaları hakkında farkındalık yaratmayı ve tüketicileri bilinçlendirmeyi bir görev biliyoruz. https://leathernaturally.org/

Suya ve Geri Dönüşüme Odaklanıyoruz

 

İklim değişikliği ve su kıtlığı ile mücadele etmeyi, su ayak izinin azaltılmasını, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyoruz.

surdurulebilir-kalkinma-amaclari-03.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-06.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-09.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-08.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-01.png

 

 

Akademi-Endüstri İş Birliği Projeleri

Sürdürülebilir büyümenin küresel endüstri için yeni standart olması gerektiğini biliyoruz. Bu yaklaşımla 2021'de yerel bir üniversite ile “waste to wealth” projeleri geliştirmek için yeni bir iş birliği başlattık. “Üretim fazlalıklarının katma değerli ürüne dönüştürülmesi, Atıksu arıtma tesisi çamurunun katma değerli ürüne dönüştürülmesi, Atıksu arıtma tesisinde kimyasal kullanımının azaltılması, Atıksu arıtma tesisi suyunun üretimde yeniden kullanılması”  başlıkları altında topladığımız projelerimiz ile “sıfır atık” bir üretim tesisi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu kapsamda “arıtma çamurundan kompost eldesi-sera kurulumu-AB yaşayan laboratuvar kurulumu-kompost ile sebze yetiştirme ve değerlerin ölçülmesi” ana başlıklarında ortak geliştireceğimiz proje ile hem bir atık olan arıtma çamurunu katma değerli ürüne dönüştürmüş hem de bu ürünle faydalı tarım uygulamaları yapacağız.

Su Ayak İzi

2021 yılında kurduğumuz enerji izleme sistemi ile, proses bazında dahi gözlemleyebildiğimiz su tüketimlerimizi baz alarak üretim reçetelerimizde su kullanımı ile ilgili Ar-GE çalışmalarımız başladı. Bunun yanında tesisin tüm sıcak su, buhar ve kondens hatlarını yeni teknoloji ve sistemlerle değiştirerek ayda 1000 ton kayıp su kazandık.

2022 yılının su yılı ilan edilmesi ile beraber, hem su tüketimlerimizin azaltımı hem de yağmur suyunun depolanması ve geri kazanımı ile ilgili projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Daha Yeşil ve Temiz Bir Dünya İçin

 

Doğrudan çöp sahasına atılan atıklar, biriken metan gazı nedeniyle karbondioksitten 25 kat daha fazla küresel ısınmaya neden olur. Sepici, T.C. Sıfır Atık Programı kapsamında ofis atıklarını ayrıştırmaktadır. Üretimden kalan deri fazlalıkları ayrı depolama alanlarında toplanır, katma değerli ürünlere dönüştürülmek üzere yurt içinde ve yurt dışında ilgili firmalara gönderilir.

Sosyal Alanlar ve Yönetişim

91 yıllık geçmişimiz ile harmanlanan kurum kültürümüz gereği, önceliğimiz her zaman tüm çalışanlarımıza eşit, güvenli ve adaletli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Bu yaklaşım ile hedefimiz, global modelleri inceleyerek sistemlerimizi geliştirmek, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarını merkezimize koyarak insan odaklı bir düzende, tüm Sepici ailesi için mutlu bir çalışan deneyimi yaratmaktır.

surdurulebilir-kalkinma-amaclari-02.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-05.png
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-07.png

UN Global Compact Türkiye

UN Global Compact’in Türkiye yerel ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformudur. Bu platformun 10 ilkesi insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. Bu 10 ilke evrensel olarak kabul edilen BM bildirgelerine dayanır. UN Global Compact katılımcısı şirketler bu 10 ilkeyi temele koyarak iş yapış şekillerine yön verir, taahhütte bulunur ve raporlama yapar. Sepiciler, bir UN Global Compact iştirakçisidir.

https://www.globalcompactturkiye.org/

Intertek İş’te Eşit Kadın Sertifikası
 

İş dünyasında kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadınlara eşit hak ve fırsatlar tanınması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi için çalışıyor, iş modellerimizi bu yaklaşım ile geliştiriyoruz. Buna istinaden bağımsız ve tarafsız bir göz ile denetleniyoruz. Intertek İş’te Eşit Kadın Sertifikamızı ile bu çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmayı ve sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı mart ayı içinde Intertek tarafından denetime tabii tutularak İş’te Eşit Kadın sertifikasını alacağız.

Sepiciler Kadınlar Kulübü

Kadın çalışan istihdamını arttırmak, kadın çalışan sirkülasyonunu azaltmak, kadın çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmak, kadın yönetici sayısını arttırmak, kadınlarımızın dilek ve şikayetlerini dinlemek, bunlara yönelik uygulamalar geliştirmek amacıyla firmamız çatısı altında Sepici Kadınlar Kulübünü kurduk. Çalışma arkadaşlarımızın fikirlerini dinlemek, uygulamalarımızı bu görüşler çerçevesinde dönüştürmek ve geliştirmek hedefiyle hareket ediyoruz.

Entegre Yönetim Sistemleri

Sepici, merkezine daima insan ve çevreyi koyan politikaları ile, 2021 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerini kapsayan ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 belgeleri ile Entegre Yönetim Sistemini hayata geçirmiş Türkiye’deki tek deri fabrikasıdır. Entegre yönetim sistemi politikalarımız web sitemizde yayınlanmaktadır.

Değişiyoruz Gelişiyoruz

Ana faaliyet alanımız olan “derinin” özelliklerinden aldığımız ilhamla, Sepiciler olarak bizler, nesiller boyu varlığını sürdüren, dayanıklı ve faydalı bir organizasyon olmayı hedefliyoruz. Bunu ancak ve ancak insan kaynağımıza gereken değeri vererek başarabileceğimizi biliyoruz. Bu felsefeyi merkezimize oturtarak 2021 yılının son çeyreğinde başlattığımız İnsan Kaynakları Dönüşüm Programımız ile değişimin ilk adımlarını atıyor, hayata geçireceğimiz yeni projeler için heyecan duyuyoruz.

TAAHHÜTLERİMİZ

2022'yi “su yılı” ilan ediyoruz.

 

2021 yılında temellerini attığımız “su ayak izini azaltma” projemize 2022 yılında başlıyoruz. Bu proje kapsamında ilk fazda üretim süreçlerinde su tüketimini %20 azaltmayı hedefliyoruz. İkinci fazda ise “yağmur sularını depolama” projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.

 

2022 yılında merkezimizde insan var diyor, İnsan Kaynakları Dönüşüm Programımızın temellerini atıyoruz.

 

2030 yılına kadar 10.000 ağaç dikeceğiz.

 

2022'de kimyasal, su ve doğalgazdan tasarruf etmek için yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya ve AR-GE projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. Doğalgaz tüketimini %5 daha azaltmayı hedefliyoruz.

 

2022 yılında yapacağımız yeni yatırımlar ile, belirli makineler özelinde kimyasal tüketimini %15 azaltmayı hedefliyoruz.


2025 yılına kadar Sepici, Türkiye’nin ilk “sıfır atık tabakhanesi” olacak.

 

2022 yılında tesisimizde tüketilen tüm elektriği üretecek 2,3 MW lık çatı güneş enerjisi santrali kuracak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sepici elektrik tüketiminde tamamen yeşil yenilenebilir enerjiye dönecek.

Sepiciler Çaybaşı fabrikası 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin ilk “karbon nötr tabakhanesi” (Kapsam 1) olma yolunda ilerliyor.

bottom of page