top of page
shutterstock_112441793_edited.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

333.png
333.png

GENEL BAKIŞ

Sepiciler, Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından belirlenen benimser ve aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için iş yapış usüllerinde hesap verebilirlik esasına göre hareket eder;

 

Toplumsal sorunlara farkındalıkla yaklaşır,

Bireylere dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum, fiziksel ayrım yapmaksızın eşit davranır.

 

Kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine saygı duyar,

 

Sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyar,

 

Güvenli ve insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratır.

 

Teknoloji, araştırma ve geliştirme ve insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve çalışan sağlığı açısından ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefler.

 

İş modellerini ve sistemlerini sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olarak geliştirir veya dönüştürür,

 

Ürün kalitesi veya miktarından ödün vermeden birim veya ürün başına harcanan enerjinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur ve projeler geliştirir.

 

Çevre ve doğaya olan sevgi ve saygısına istinaden temiz teknolojiler kullanmaya ve çevre dostu yatırımlar yapar,

 

Atık sularını yönetmeliklere uygun olarak filtreler ve teknolojik gelişmeleri takip eder,

 

Atıkların geri dönüşümü ve geri kazanılması için çeşitli kuruluşlarla iş birliği içinde projeler geliştirir,

 

Geleceğe yönelik planlar yapar ve taahhütte bulunmaktan çekinmez,

 

Sürdürülebilirliği hiç bitmeyen bir proje olarak görür.

Untitled design (8).png

GELİŞİM VE ÖNCELİKLERİMİZ

 

Güneş Enerjisi Santrali / Göllüce-İzmir

2015 yılında tarıma elverişsiz arazilerimize

kuruldu. Bu santralde tesiste tüketilen enerjinin

yaklaşık 6 katına karşılık gelen toplamda 21,8 GWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Teknolojinin yenilenmesi ile beraber üretim süreçlerinin kısalması ve üretim kalitesinin artmasına kadar yansıyan son derece önemli ek faydalar da mevcut.

Logo Sepici Enerji.png

Karbon Ayak İzimizi Düşürüyoruz

Karbon ayak izimizi azaltma hedefi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeni üretim modellerine ve teknolojiye yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Hedeflerimiz; iklim değişikliği ile mücadele, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel etkinin en aza indirilmesidir.

7.png
9.png
12.png
13.png
Untitled design (9).png

Güneş Enerjisi Santrali / Çaybaşı-İzmir

2021 yılında temelleri atılan bu proje ile beraber, tesisin çatılarının tamamına Güneş Enerjisi Santrali(GES) kurulacak. 2022 yılında planlanan 2,3 MW lık bu kurulum ile, tesiste tüketilen elektriğin hemen hemen tamamı üretilebiliyor olacak.

 

IREC Sertifikası (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası)

Sepici, 2021 yılından itibaren kullandığı tüm elektriği IREC sertifikalı

yenilenebilir enerji kaynaklarından satın almaktadır.

IREC Sertifikamız ile elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonları sıfıra indirildi.

Enerji Verimliliği Projesi

Siemens Türkiye ortaklığı ile hayata geçirilen enerji verimliliği projesi ile tüm tesisin sıcak su, buhar ve kondens hatlarını yeni teknoloji ve sistemler ile yenilendi. Bloverlar, ,kompresörler, pompalar ve radyal fanları revize edildi, verimli hayatını tamamlamış olanlar ise yenilendi. Bu proje ile yılda elektrikten %17,25, doğalgazdan %27,25, toplam enerjiden ise %25 seviyelerinde tasarruf edilirken, yıllık karbon salınımı 894 ton azaldı. Tüm bunların yanında kurulacak ısı geri kazanım sistemimi ile kaybedilen ısının tamamı geri kazanıldı.

unnamed.png

Projede enerji verimliliği hesabına katılmayan, bakım maliyetlerinin %25 oranında azalması, teknolojinin yenilenmesi ile beraber üretim süreçlerinin kısalması ve üretim kalitesinin artmasına kadar yansıyan son derece önemli ek faydalar da mevcut.

Üretim Teknolojisinin Yenilenmesi

Üretim proseslerinde kullanılan kimyasal miktarını azaltmak için 2021

yılında yeni nesil teknolojilere yatırım yapıldı. Makine parkuruna yeni

katılan ve 2021 yılının ikinci yarısında devreye alınan otomatik dönerli pistole makine hattı ile üretim kalitesinde yakalanan artışın yanında tüketilen kimyasallardan yıllık %20 oranında tasarruf edildi.

 

Doğaya Geri Veriyoruz

 

Tüketicilerin bilinçlendirilmesini, inovasyon

odaklı çözümler geliştirmeyi, çevresel etkimiziazaltmayı ve doğaya faydalı olmayı hedefliyoruz.

 

12.png
13.png

Enerji İzleme Sistemi

Ölçülemeyen tüketimler kontrol edilemez. Bu ana fikir ile tesiste su, elektrik ve buhar tüketimlerini bölüm, yer yer de işlem bazında izlemek ve kayıt altına almak için 2021 yılında enerji izleme sistemi kuruldu. Sistem ile beraber tüm tüketimler; anlık olarak izlenebilir, kaydedilebilir ve istatistiksel analize tabi tutulabilir hale getirildi.

Untitled design (10).png

EcoTan Deri

 

Sektörün en büyük tanen üreticilerinden biri İtalyan SilvaTeam ile Dünya’nın ilk doğal gübreye dönüşebilen EcoTan deri projesini geliştirmekten gurur duyuyoruz. Sepici’nin 91 yıllık know how’ı, Türkiye ve Dünya’nın sayılı vejetal deri üreticilerinden biri olması ile anlam kazanan bu proje ortaklığı ile, metal, aldehit ve tehlikeli maddeler içermeyen, tamamen doğal, temiz ve yepyeni bir tabaklama yöntemi geliştirildi. Bu yöntem ile Dünya’da ilk defa, sadece biyolojik olarak parçalanabilir değil, aynı zamanda hidrolizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra organik gübreye dönüşebilen bir deri ürettik. ecotanleather.com

Untitled design (11).png

Doğaya Geri Veriyoruz

 

Geleceğimizin doğamızı korumaya bağlı olduğunu biliyoruz. Ormanlaşma, küresel iklim krizinin en büyük sebeplerinden biri olan karbon salınımının azaltılmasında en etkin yöntemlerden birinin olmasının yanı sıra doğanın dengesini bulmasına etken en kuvvetli mücadele aracıdır. Bu bilinçle ülkemizin dört bir

yanında ağaç dikmek için vakıflarla iş birliği yapıyoruz. 2005 yılından itibaren her yıl 1.000 ağaç diktik. Bugüne kadar dikilen 15.000 ağacımıza ek olarak 2030 yılına kadar 10.000 adet daha dikerek toplamda 25.000 adet ağacımız olmasını hedefliyoruz.

Deri Doğa Dostudur

Deriyi anlatmak ve tanıtmak adına Leather Naturally platformunun bir üyesi olmaktan mutluyuz. Tarihin en eski çağlarından beri çok çeşitli alanlarda insanın vazgeçilmezi olan deri sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir, çok yönlü, tamir edilebilir, uzun ömürlü ve doğal bir yan üründür. Bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve derinin faydaları hakkında farkındalık yaratmak, tüketicileri bilinçlendirmek istiyoruz. https://leathernaturally.org/

Su Tüketimi ve Geri Dönüşüme Odaklanıyoruz

 

İklim değişikliği ile mücadele etmeyi, su ayak izinin azaltılmasını, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz.

6.png
9.png
13.png
12.png

 

 

Akademi-Endüstri İş Birliği Projeleri

Sürdürülebilir büyümenin küresel endüstri için yeni standart olması gerektiğini biliyoruz. Böylece 2021'de yerel bir üniversite ile “waste to wealth” projeleri geliştirmek için yeni bir iş birliği başlattık.

“Atığın katma değerli ürüne dönüştürülmesi, Atıksu arıtma tesisi çamurunun katma değerli ürüne dönüştürülmesi, Atıksu arıtma tesisinde kimyasal kullanımının azaltılması, Atıksu arıtma tesisi suyunun üretimde yeniden kullanılması” başlıkları altında topladığımız projelerimiz ile “sıfır atık” bir üretim tesisi olma yolunda hızla ilerliyoruz.

 

Su Ayak İzi

2021 yılında kurduğumuz enerji izleme sistemi ile, proses bazında dahi gözlemleyebildiğimiz su tüketimlerimizi baz alarak üretim reçetelerimizde su kullanımı ile ilgili Ar-GE çalışmalarımız başladı. 2022 yılını su yılı ilan etmemiz ile beraber, hem su tüketimlerimizle ilgili projeler geliştirmeyi hem de kullandığımız suyun geri dönüştürülmesi ile ilgili projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Daha Yeşil ve Temiz Bir Dünya İçin

 

Doğrudan çöp sahasına atılan atıklar, biriken metan gazı nedeniyle karbondioksitten 25 kat daha fazla küresel ısınmaya neden olur. Sepici, T.C. Sıfır Atık Programı kapsamında ofis atıklarını ayrıştırmaktadır.

Üretimden kalan deri fazlalıkları ayrı depolama alanlarında toplanır, katma değerli ürünlere dönüştürülmek üzere firmalara gönderilir.

Untitled design (8).png

SÖZ VERİYORUZ

2022'yi “su yılı” ilan ediyoruz.

2021 yılında temellerini attığımız “üretim süreçlerinde su tüketimini azaltma” projemize 2022 yılında başlayacağız. Bu proje kapsamında Sepici, ilk etapta üretim süreçlerinde su tüketimini %20 azaltmayı hedefliyor.

 

2022'de kimyasal, su ve doğalgazdan tasarruf etmek için yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya ve projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

 

2025 yılına kadar Sepici, “sıfır atık tesisi” olacak.

2030 yılına kadar 10.000 ağaç dikecek.

2022 yılında tesiste tüketilen tüm elektriği üretecek 2,3 MW lık çatı güneş enerjisi santrali kurulacak.

Sepiciler Çaybaşı fabrikası 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin ilk “karbon nötr tabakhanesi” olma yolunda ilerliyor.

bottom of page